środa, 3 lutego 2016

Przyimki dla klasy IIT- ćwiczenia online

Ćwiczenia online z przyimkami lokalnymi dla klas IIabT; polecam jako powtórke przed sprawdzianem :-)

Ćwicz.1 Należy uzupełnić przyimki na podstawie obrazka: https://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/lerner/uebungen/fset.php?Volume=2&Lection=6&Exercise=1&SubExercise=1

Ćwicz.2 Należy wybrać pasujący przyimek: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-plus/fset.php?Volume=3&Unit=2&Exercise=3&SubExercise=1