wtorek, 3 czerwca 2014

Perfekt dla kl. 1 - zaliczenie

Do rozwiązania są poniższe zadania. Zadanie dodatkowe jest dla tych, którzy rozwiążą pozostałe zadanie przynajmniej w 60% - rozwiązania przyjmuję dziś (3 czerwca) do godz. 22

Wstaw czasownik posiłkowy!
1. Gestern Abend ___________er nach Bulgarien geflogen.
2. Warum ___________dem Geburtstagskind das Geschenk nicht gefallen?
3. Was ___________ du gelernt?
Przekształć zdania na czas przeszły Perfekt.
4. Die Lehrerin macht heute ein Diktat.
5. Wir warten auf euch vor dem Rathaus.
6. Sie passt im Unterricht gut auf.
7. Er denkt an Seine Schwester.
Ułóż zdania w czasie przeszłym Perfekt.
8. Er – sehen – uns – nicht.
9. Wir – essen – heute – zu Mittag.
10. Der Schüler – schreiben – einen Aufsatz.
Zadanie dodatkowe na 6 – przetłumacz używając czasu Perfekt.
11. O której godzinie poszliście wczoraj spać?
12. Bardzo bolał ją brzuch i poszła do lekarza.